Ендодонтско лечение

Какво представлява ендодонтското лечение и кога е необходимо то?

Ендодонтското лечение е един от най-прецизните дялове от стоматологията. Той се занимава с лечението на кореновите канали. Нуждата от такова лечение възниква, когато пациентът има нелекуван дълбок кариес, достигнал пулпата, травма или бактериален процес в следствие на непълно излекувани канали при предишно лечение.

Необходимост от ендодонтско лечение може да се породи и преди протетично лечение – поставяне на коронки, мостове.  Важно е да имате предвид, че преди поставянето им е от първостепенна важност да се направи рентгенова снимка и при нужда да се излекуват кореновите канали.

Основната цел на ендодонтското лечение е да позволи на нас като специалисти да запазим в максимална степен естествените зъби в устата на пациентите и, разбира се, да ги запазим здрави.

 

Какви са рисковете, ако не проведете необходимото ендодонтско лечение?

Непроведеното ендодонтско лечение или неправилно проведеното лечение означава развитие на инфекция. Инфекциите в устната кухина от своя страна са изключително опасни не само за денталното здраве на пациентите, но и за цялостното състояние на организма, тъй като такава инфекция може да отключи заболявания на различни органи и цели системи.

 

Как протича ендодонтското лечение?

Когато дойдете в кабинета, първата стъпка в посока лечение на кореновите канали е да направим рентгенова снимка. Благодарение на нея разбираме дали има възпалителен процес и ако има – доколко силен е той. Тя ни помага да констатираме дали има перфорации, счупени инструменти от предходни лечения.

С цел процедурата да бъде безболезнена за вас, преди да отворим зъба, задължително поставяме упойка. Следващата стъпка е да поставим изолиращо платно, иначе казано – кофердам. Функцията му е ограничи площта, на която се използват различните дезинфекционни разтвори в процеса на лечението. Друга негова ключова роля е да не допуска в лекувания канал да попаднат слюнка и съдържащите се в слюнката бактерии.

 

Какво още трябва да знаете за ендодонтското лечение?

Съвременното ендодонтско лечение задължително се извършва под микроскоп. Ние работим с увеличение до 20 пъти, за да осигурим максимална прецизност при всеки етап от работата на ендодонта. Микроскопът помага да се отрият допълнителни канали, да се отстранят счупени инструменти  и предотвратят възможни грешки, които биха могли да се случат, ако специалистът работи без необходимото увеличение. Накратко – микроскопът дава сигурност и на ендодонта – че ще си свърши максимално прецизно работата си, и на пациента – че ще бъде правилно лекуван.