Протетичнамедицина

Протетичната дентална медицина има за цел да замести един или множество липсващи зъби в устната кухина на пациента като допринесе за възстановяване на нормалната функция на зъбите, за цялостно добрия им вид и не на последно място – за самочувствието на пациента.

С какви способи си служи протетичната медицина?

Денталният специалист използва корони, мостове, частични или цялостни протези и импланти, за да възстанови липсващия зъб или липсващите зъби в зъбната редица. Преценката какво решение е най-добро за конкретния пациент е на стоматолога като той, разбира се, информира детайлно пациента за препоръката си. Дава му и алтернативни варианти, когато те са възможни, за да може пациентът да вземе информирано решение за подхода, който ще избере.

Кога се налага протетична намеса?

Най-често такава намеса се налага в случаите на вече липсващ или изключително увреден зъб, който се нуждае от екстракция.

.

Какво се случва, ако пациентът избере да не предприема протетично лечение?

Биологичната и дъвкателната функция на зъбната редица се нарушава. Често липсващите зъби създават дискомфорт и понижено самочувствие у пациентите като не са редки и случаите, в които е възможно лицевите черти на пациента да бъдат неблагоприятно променени, заради хлътване на меки тъкани в следствие на липсващи зъби.

Какво представляват най-често прилаганите в протетичната дентална медицина зъбни конструкции?

Корона

Kороната образно казано облича съществуващ зъб. За целта зъбът се изпилява до т.нар. зъбно пънче, което се ползва като основа. Основата се покрива напълно от короната. Зъбът с поставена корона може да продължи да изпълнява своята дъвкателна функция. Естетическият вид е възстановен. Короната може да бъде изработена от различни материали. Тя спада към неподвижните зъбни конструкции.

Мост

Мостът също е неподвижна зъбна конструкция. Тя се прилага, когато даден зъб от зъбната редица изцяло липсва, но заобикалящите го са налични и здрави. Те се ползват като основа, на която да „стъпи” мостът. За целта съществуващите околни зъби се изпиляват до зъбни пънчета и със създадената мостова конструкция се обличат изпилените зъби, а пространството на липсващия се запълва. Мостът възстановява биологичната и естетичната функция на липсващия зъб.

Протеза

До нея се прибягва в случаите, в които няма останали здрави зъби, които биха могли да бъдат използвани за поставяне на корона или мост. Протезата най-често е подвижна зъбна конструкция, която се изработва индивидуално за всеки пациент, за  да изпълнява функцията на дъвкателния апарат, да запази добрия естетически вид и комфорта на пациента. Протезата съответно може да се слага и маха от самия пациент. Също както пациентът се грижи за своята устната хигиена, е необходимо да полага и хигиенна грижа за зъбната си протеза.