Клинични случаи

INVISALIGN

Клиничен случай - пациент I

Дълбока захапка със струпване в долната челюст. Продължителност на лечението – 9 месеца.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент II

Струпване в горна и долна челюст. Продължителност на лечението – 7 месеца.

преди лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент III

Лечение на пациент на 16 години с ръбцова захапка, с продължителност 10 месеца. 

преди лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент IV

Лечение на пациент на 12 години с дълбока захапка и струпване в горна и долна челюст. Продължителност – 12 месеца.

преди лечение

по време на лечение

след лечение