Клинични случаи

ЕСТЕТИЧНИ БРЕКЕТИ

Клиничен случай - пациент I

Лечение на 24 годишно момиче с палатинално разположени латерални резци.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент II

Лечение на 15 годишно дете с тежко струпване и дълбока захапка.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент III

Лечение на 15 годишно дете с липса на място за горен кучешки зъб едностранно.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент IV

Класическо лечение на 19 годишен младеж с естетични брекети горе и метални – долу.

преди лечение

по време на лечение

след лечение