Клинични случаи

МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ

Клиничен случай - пациент I

Лечение на 13 годишно дете с ретинирани кучешки зъби в горна челюст, хирургично разкриване и изтегляне на зъбите към мястото им в зъбната дъга.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент II

Лечение на дете на 14 години с тежко струпване, с екстракция на 2 постоянни зъба в горна челюст.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент III

Лечение на пациент с тежко струпване, свръх дълбока и дистална захапка.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент IV

Безекстракционно лечение на 15 годишно дете с тежко струпване и дистална захапка.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент V

Лечение на 15 годишно дете с пълна липса на място за горен кучешки зъб едностранно.

преди лечение

по време на лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент VI

Лечение на 11 годишно дете с тежко струпване в горна и долна челюст.

преди лечение

по време на лечение

след лечение