Клинични случаи

НАЧАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Клиничен случай - пациент I

Начално лечение на 9 годишно дете с липса на място за горни латерални резци.

преди лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент II

Начално лечение на 9 годишно дете с липса на място за горни латерални резци.

преди лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент III

Начално лечение на 9 годишно дете с кръстосана захапка във фронта.

преди лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент IV

Начално лечение на 8 годишно дете с кръстосана захапка на горен латерален резец в дясно.

преди лечение

след лечение

Клиничен случай - пациент V

Начално лечение на 10 годишно дете със струпване в горна и долна челюст.

преди лечение

след лечение